Implementatie

De complete app voor communicatie met patiënten

Met het invoeren van het Behandelcoach platform krijgt uw ziekenhuis de beschikking over een ziekenhuisbreed toepasbare patiënten app. Dit kan binnen 3 maanden, door onze methode en toegepaste technologie. Behandelcoach hanteert hiervoor een unieke methode die bestaat uit de volgende fasen:

    • Uw eigen ziekenhuis app – hierin wordt de Behandelcoach patiënten app omgezet in de huisstijl van het ziekenhuis en beschikbaar gesteld in GooglePlay en AppStore,

 

    • Inrichten platform – in deze fase wordt het Behandelcoach platform klantspecifiek ingericht en als SaaS-dienst beschikbaar gesteld vanuit de Cloud. Voor de communicatie met het ziekenhuis informatiesysteem (ZIS) wordt de Behandelcoach connector™ ingezet voor de veilige gegevensuitwisseling,

 

    • Configuratie – voor het beschikbaar stellen van de juiste informatie op de juist momenten, zoals folders, brochures en instructievideo’s dient de configuratie fase. De configuratie wordt uitgevoerd met behulp van de door ons ontwikkelde Configuratiesjabloon™, waarmee gegarandeerd de juiste informatie op de juiste momenten digitaal beschikbaar komt in de app van de patiënt >>lees meer

 


Bekijk de Behandelcoach patiënten App in de praktijk (2min)

 

 


Home                         << Terug                    Bekijk onze configuratiemethode >>