Ziekenhuis kan patiënt niet meer veilig e-mailen!

 

Amsterdam, april 2017 – Een e-mail versturen aan patiënten is niet bepaald veilig. Het bericht gaat veelal onversleuteld over de lijn en kan eenvoudig worden onderschept en gelezen door personen en bedrijven waarvoor het bericht niet bedoeld is. Een ziekenhuis loopt hiermee grote risico’s met de nieuw geldende EU-privacywetgeving in 2018 en riskeert hierdoor fikse boetes!

Een e-mail zou snel afvallen in de categorie “veilig transporteren van gevoelige persoonsgegevens”, maar hoe dan wel? Behandelcoach, ontwikkelaar en aanbieder van haar communicatieplatform legt uit hoe ziekenhuizen veilig kunnen communiceren met patiënten.

Privacy wetgeving
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die per 1 januari 2016 is ingevoerd wordt per 25 mei 2018 al weer ‘overruled’ door de EU-privacyverordening ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). De grootste impact van de privacybescherming is wel de invoering van de meldplicht bij datalekken en het boete regiem wat de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen op het moment dat een datalek verzuimd is te melden. Als de overtreding verwijtbaar wordt bevonden, legt de Autoriteit een bindende aanwijzing op om alsnog passende beveiligingsmaatregelen te treffen voordat een boete wordt opgelegd. Als deze vervolgens niet wordt opgevolgd riskeert de verzender een boete die kan oplopen tot € 20 miljoen euro of 4% van de totale jaaromzet. Oppassen geblazen dus!

Bij het versturen van informatie aan een patiënt per e-mail is er al gauw sprake is van informatie met bijzondere persoonsgegevens. Deze valt onder de verordening en zal bij versturen aan een verkeerde patiënt of het onderscheppen van het bericht al gauw worden gezien als datalek. Hiermee is een ziekenhuis in gebreke omdat deze daarmee de privacy schendt van de patiënt.

Post en briefgeheim:
Een klassieke brief kan natuurlijk ook worden onderschept en gelezen tijdens het transport, is een veel gehoord tegenargument. Maar op het informatie versturen per post, rust de wettelijke bescherming van het briefgeheim, wat simpelweg inhoud dat het eenieder verboden is ongeopende post welke niet voor hem of haar bedoeld is te openen en te lezen zonder toestemming van degene aan wie de post gericht is. De wettelijke bescherming van poststukken, waaronder brieven, vervalt op het moment dat de brief bij de geadresseerde is beland, daarna staat de ontvanger geheel vrij te doen met de brief wat hij of zij wil, tenzij er hierover nadere afspraken gemaakt zijn met de briefschrijver. 

Communiceren via een ‘veilige’ App biedt de oplossing:
Momenteel is er een enorme toename aan App’s in de zorg, het grote voordeel hiervan is dat de zorgaanbieder de communicatie met de patiënt hiermee veilig kan regelen. Er wordt veelal gebruikt gemaakt van geavanceerde encryptie technologie, waardoor de communicatie end-to-end versleuteld plaatsvindt tussen het ziekenhuis en de smartphone of tablet van de patiënt. Een ziekenhuis kan daarmee de privacy van de patiënt garanderen en voldoen aan de wettelijke vereisten.

Behandelcoach, ontwikkelaar en aanbieder van haar patiënten App biedt zorgverleners een (digitaal) veilig communicatieplatform waarmee de zorgaanbieder veilig kan communiceren met patiënten, en stelt bovendien; door aan patiënten gerichte (behandel)informatie aan te bieden op de juiste momenten in de behandelcycli, dat de patiënt beter is voorbereid, de behandelaar een beter geïnformeerde patiënt krijgt en het zorgproces daardoor aanzienlijk efficiënter verloopt. Hoe dit werkt in de praktijk, bekijk de Behandelcoach App video (2 min)

 

Toegepaste encryptietechnologie 
Bij het uitwisselen van de gegevens wordt geavanceerde encryptie technologie toegepast waarmee de dataveiligheid en -privacy gewaarborgd is en daarmee volledig voldoet aan de wettelijk gestelde vereisten. Wilt u hierover meer weten neem dan contact met ons op.

 


Noot van de redactie:  AppTalk is een initiatief van Behandelcoach en publiceert interessante ontwikkelingen en innovaties in en voor de Zorg. Het beoogt hiermee de zorgverlening beter, slimmer, efficiënter en goedkoper te maken. Heeft u een aansprekende bijdrage of  praktijkvoorbeeld, laat het ons weten en wij maken er uw eigen AppTalk item van?

i  : www.behandelcoach.nl | e : info@behandelcoach.nl | t : +31 (0)85 500 04 55

bhc-logo_drukwerk-0_2