Patiëntencommunicatie begint al buiten de muren van het ziekenhuis!


Donderdag 23 maart 2017, Plantree conferentie 2017, Nieuwegein NBC
Presentatie: Spaarne Gasthuis patiënten App ‘Spaarne Behandelcoach’


Presentatie Spaarne Gasthuis: Patiënten App ‘Spaarne Behandelcoach’
Tijdens de Plantree conferentie 2017 zal Spaarne Gasthuis haar pilottraject met ‘Spaarne Behandelcoach’ patiënten App presenteren. Deze pilot is in momenteel in voorbereiding op de polikliniek orthopedie. Patiënten worden gedurende het gehele behandeltraject via een App voorzien van allerlei relevante informatie, waarmee de patiënt meer regie krijgt in het ‘samen beslissen’. Tijdens de presentatie worden praktijkervaringen, doelstellingen en de aanpak behandeld.

Over het Spaarne Gasthuis
Het Spaarne Gasthuis werkt samen met veel instanties, partners, netwerken en andere belanghebbenden om de zorg constant beter te maken. We zien iedere patiënt als tijdelijke gast. “Onze patiënten zijn onze gasten, samen met hun familie, vrienden overige verzorgers zijn we tijdelijk te gast in elkaars leven”. We luisteren goed naar onze gasten en komen altijd zoveel als mogelijk tegemoet aan hun wensen. Binnen ons ziekenhuis werken we met gepassioneerde professionals. De menselijke maat is hierbij altijd hét uitgangspunt. Wij geloven in de kracht van samenwerken. Vanuit die overtuiging organiseren we de zorg in de regio. Voor ons betekent samenwerken kennis delen en elkaar helpen en stimuleren om het elke dag het weer beter te doen.

Plantree en Spaarne Gasthuis
Het Spaarne Gasthuis werkt daarom ook volgens het Planetree zorgconcept. In dit kader zijn wij nog meer gaan nadenken over communicatie met patiënten, niet alleen tijdens de behandeling maar ook juist ervoor- en erna, dus ook buiten de muren van het ziekenhuis! Klik op de video met een praktijkvoorbeeld, ‘Een ziekenhuisbezoek kan soms zo een staartje hebben’.

 

Moderne patiëntencommunicatie via een App
Rondom patiëntencommunicatie valt nog veel te verbeteren! Naast het aanbieden van veel (behandel)informatie per email, papier en post biedt de komst van moderne communicatiemiddelen, als de smartphone en tablet, een uitgelezen kans om ook deze middelen in te zetten in de patiëntencommunicatie. Een goed geïnformeerde patiënt is nog altijd een voorwaarde om daadwerkelijk de patiënt meer regie kunnen laten nemen bij het ‘samen beslissen’. Onze verwachting van de pilot is dan ook, dat de Behandelcoach App hierbij ons bij gaat helpen en het ‘samen beslissen’ op een hoger niveau brengt.

Onze pilot aanpak
Wij doen dit project in samenwerking met patiënten (met focusgroepen), een zorgverzekeraar en de leverancier van de App oplossing die hiervoor een communicatieplatform aanbiedt. De zorgverzekeraar is betrokken omdat ook die bemerkt dat patiënten vaak voor meer verzekerd zijn dan dat ze zelf weten waardoor zorg waarop de patiënt recht heeft niet altijd wordt afgenomen. Dit is jammer, waardoor ook de zorgverzekeraar zocht naar manieren om de patiënt – op tijd – op de hoogte te brengen van alle mogelijkheden. We denken een hiermee dus een oplossing gevonden te hebben in de samenwerking met Behandelcoach.

De eerste ervaringen
Vanuit een eerdere proef bij de polikliniek Oogheelkunde zijn deze boven verwachting! Enkele reacties:

Patiënt: ‘Met de App van Behandelcoach voel ik me een gelijkwaardige gesprekspartner; ik heb veel meer regie in het gesprek met mijn behandelaar, ik hoef niet meer bang te zijn dat ik instructies vergeet en ben beter voorbereid. Alle informatie kan ik op ieder moment, waar en wanneer ik maar wil weer oproepen!’

Behandelaar: ‘Fijn dat mijn patiënt al vooraf geïnformeerd is en kennis heeft van de behandeling, ik kan mij hierdoor beter focussen op de zaken die voor mijn patiënt belangrijk zijn. Voorheen moest ik mijn uitleg vaak herhalen, met Behandelcoach volstaat dit met één keer!’ Klik op de video en bekijk de Behandelcoach patiënten App in de praktijk.

 

Voor wie is de presentatie bedoeld?
De presentatie is bedoeld voor mensen die meer willen weten van deze manier van communiceren met de patiënten en over de mogelijkheden van de App en hoe je deze kunt invoeren in een ziekenhuis. Mensen die te maken hebben met die patiëntengroepen die je kortstondig ziet en je wel van de juiste informatie wilt voorzien.

Wat kunnen de deelnemers verwachten van de (inhoud van de) sessie?
We zullen een interactieve presentatie verzorgen waarbij we inzicht geven in wat Behandelcoach kan, doet en hoe je dit kunt invoeren in een ziekenhuis. Onze ervaringen met het opzetten van de pilot delen we graag met natuurlijk ook de ‘lessons-learned’.

Voor meer informatie:

E: mkromhout@spaanregasthuis.nl
T: 023 224 21 53
I: www.spaarnegasthuis.nl

 


Noot van de redactie:  AppTalk is een initiatief van Behandelcoach en publiceert interessante ontwikkelingen en innovaties in en voor de Zorg. Het beoogt hiermee de zorgverlening beter, slimmer, efficiënter en goedkoper te maken. Heeft u een aansprekende bijdrage of  praktijkvoorbeeld, laat het ons weten en wij maken er uw eigen AppTalk item van?

i  : www.behandelcoach.nl | e : info@behandelcoach.nl | t : +31 (0)85 500 04 55

bhc-logo_drukwerk-0_2