Ziekenhuis App’s nog vaak onveilig!

Amsterdam, mei 2017 – Er is nog veel mis bij het veilig inzetten van App’s in de Zorg. Veel App’s dragen wel bij aan het verbeteren van de kwaliteit, maar met de veiligheid en het voldoen aan de privacy regels is vaak nog veel mis. Ziekenhuizen lopen hierdoor grote risico’s en riskeren fikse boetes.

Aan de wil om de bestaande zorg dienstverlening te verbeteren ontbreekt het vaak niet. Veel zorgaanbieders zien dat eHealth de komende jaren het zorglandschap aanzienlijk zal gaan veranderen. Maar veel initiatieven komen vaak uit de zorg zelf, maar het gevaar dat informatie op straat komt te liggen wordt nog enorm onderschat. 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Voor het veilig op afstand kunnen uitwisselen van informatie tussen de arts en de patiënt biedt Behandelcoach een oplossing die voldoet aan alle (wettelijk) gestelde eisen. Behandelcoach is ontwikkelaar en aanbieder van haar communicatieplatform en legt uit hoe ziekenhuizen veilig op afstand kunnen communiceren met haar patiënten. Klik op de video met voorbeeld uit de praktijk (2min), ‘Een ziekenhuisbezoek kan soms zo een staartje hebben’.

 

Wetgeving:
Bij het digitaal versturen van informatie aan patiënten is er al gauw sprake van informatie die valt onder de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ waarop de privacy wetgeving van toepassing is. Om  de kans op een datalek of hack te voorkomen maakt het Behandelcoach platform gebruik van geavanceerde encryptie technologie waarmee de communicatie, zogeheten ‘end-to-end’ versleuteld wordt tussen het ziekenhuis en de smartphone of tablet van de patiënt. Een ziekenhuis kan hiermee veilig gegevens uitwisselen, de privacy van de patiënt garanderen en voldoen aan de wettelijke vereisten.

De Behandelcoach App:
Met de Behandelcoach oplossing wordt de informatie uitwisseling op afstand, tussen de zorgaanbieder en de patiënt heel eenvoudig. Op de juiste momenten in de behandelcycli wordt gerichte (behandel)informatie veilig aangeboden aan patiënten. De patiënt wordt hierdoor beter voorbereid, de behandelaar krijgt een beter geïnformeerde patiënt en het zorgproces verloopt hierdoor aanzienlijk efficiënter. Hoe dit werkt in de praktijk, bekijk de Behandelcoach App video (2 min).

 

Behandelcoach levert standaard praktische functies; als een agenda met daarin een overzicht van de geplande (behandel)afspraken, routeplanner, notitieblokje voor het voorbereiden van vragen en de mogelijkheid om het gesprek met de arts (of delen hiervan) op te kunnen nemen. Het Behandelcoach platform en de App synchroniseert de gegevens automatisch vanuit de informatiesystemen van het ziekenhuis, waardoor de App, zonder extra handmatige handelingen altijd up-to-date wordt bijgehouden.

Binnen 3 maanden in te voeren in uw ziekenhuis:
Invoering in een ziekenhuis kan binnen 3 maanden, waarmee het ziekenhuis dan de beschikking krijgt over een eigen patiënten App. Behandelcoach hanteert hierbij een unieke methode, waarbij alle reeds beschikbare (behandel)informatie die in het ziekenhuis aanwezig is, zoals; brochures, flyers, instructievideo’s en eventuele aandoeningspecifieke (eHealth) App’s, worden mee-geconfigureerd in het Behandelcoach platform. Hierdoor komt de informatie (nu nog vaak per papier gedistribueerd), digitaal beschikbaar in de App van de patiënt. Het ziekenhuis en de behandelaar behouden hiermee grip op welke informatie op welk moment beschikbaar wordt gesteld aan patiënten.

Wilt u hierover meer weten neem dan graag, geheel vrijblijvend contact met ons op?


Noot van de redactie:  AppTalk is een initiatief van Behandelcoach en publiceert interessante ontwikkelingen en innovaties in en voor de Zorg. Het beoogt hiermee de zorgverlening beter, slimmer, efficiënter en goedkoper te maken. Heeft u een aansprekende bijdrage of  praktijkvoorbeeld, laat het ons weten en wij maken er uw eigen AppTalk item van?

i  : www.behandelcoach.nl | e : info@behandelcoach.nl | t : +31 (0)85 500 04 55

bhc-logo_drukwerk-0_2