Digitale zorginnovatie vraagt meer dan ‘gewoon doen’

Blog: Digitale zorginnovatie vraagt meer dan ‘gewoon doen’, veel pilots wordt opgestart met een handvol interne e-health ambassadeurs en het opschalen stuit op weerstand.

We leven in een digitaal tijdperk. Er is veel aandacht voor technologische innovatie en we putten hoop uit de potentiële oplossingen die technologie voor grote vraagstukken biedt, ook in de zorg. Geregeld hoor ik over e-health of digitale zorginnovatie beweren: ‘Het is gewoon een kwestie van doen! Lees de hele blog van Wouter Wolters in Zorgvisie: https://www.zorgvisie.nl/blog/blog-digitale-zorginnovatie-vraagt-meer-dan-gewoon-doen/

Reactie Behandelcoach, Amsterdam 3 juni 2018:

Wouter zo herkenbaar. De ervaring die jij beschrijft, waar veel pilots met een handvol interne e-health ambassadeurs wordt opgestart en waarbij bij het opschalen er weerstand ontstaat vanuit de organisatie is heel herkenbaar. Eens, dat je vanuit een heldere visie en strategie het moet aanpakken om bij het invoeren en opschalen te kunnen versnellen!

Wel wil ik hierop een toevoeging maken vanuit onze ervaring in de Zorg. Wij merken met name bij innovatie in de zorg dat de wijze waarop zorgorganisaties georganiseerd en gefinancierd zijn, innovatie eigenlijk niet goed past binnen de gebaande paden. Innovatie is je te durven bewegen op onbekend terrein met alle risico’s van dien. En als de focus uitgaat naar de risico’s in plaats van te kijken naar de kansen, dan zullen er altijd argumenten om vooral zeer terughoudend te zijn met innovatie en al helemaal met de opschaling.

Financiering:
Innovatie is ook het verleggen van kosten en opbrengsten, wij zien dit als een van de grote obstakels bij innovatie in de Zorg, omdat in de aanvangsfase vaak niet hard te maken is waar die verschuivingen zullen plaatsvinden en hoeveel precies. Door de budgetstructuur met decentraal gealloceerde gelden, komt ook hierdoor druk te staan op innovatie.

Eén geruststelling, digitalisering in de Zorg staat nog in de babyfase als je vergelijkt met digitale transformatie andere branches. Het staat als een paal boven water dat digitale transformatie ook in de Zorg de enige manier om de zorg drastisch ‘beter-en-goedkoper’ te maken.

Behandelcoach poogt hierin een ‘kleine’, maar niet te onderschatten waardevolle bijdrage aan leveren. Meer weten over het hoe en wat, bekijk de website https://www.behandelcoach.nl


i  : www.behandelcoach.nl | e : info@behandelcoach.nl | t : +31 (0)85 500 04 55

bhc-logo_drukwerk-0_2