Wil de Tweede Kamer meer of minder regie rond digitale gegevensuitwisseling?

Minister Bruno Bruins (VWS) moet er nog even inkomen
Het gaat in Nederland nog steeds niet goed met de uitwisseling van medische gegevens van patiënten tussen zorgaanbieders onderling. Huisartsen en medisch specialisten gebruiken verschillende afspraken en systemen, die maar moeizaam met elkaar communiceren, zo stelt Nictiz al jaren achtereen vast in zijn eHealth monitor. Ook patiënten ondervinden zelf hoe moeilijk het is om hun labuitslagen, medicatie of MRI-scan digitaal van het ene naar het andere ziekenhuis te verhuizen. Lees het hele artikel in Smarthealth, inclusief de reactie van Behandelcoach

Reactie Behandelcoach, Amsterdam 15 juni 2018:

Eindelijk weer aandacht voor meer patiënt regie met digitale gegevensuitwisseling

In vergelijking met de Bankensector loopt de Zorg nog ver achter! Bij de banken heeft bijna iedere rekeninghouder op zijn of haar smartphone wel een banken app geïnstalleerd en kijkt hier vrijwel dagelijks op. Maar als je als patiënt onder behandeling bent in het ziekhuis verloopt de gegevensuitwisseling nog vaak met veel formulieren, post en heel veel telefoonverkeer. Portalen zijn weliswaar een stap in de goede richting, maar het gebruik hiervan valt in de praktijk nog vaak tegen.

Innovatie in de Zorg is niet echt hip en met de komst van de AVG lijkt het er allemaal nog spannend op geworden, maar niets is minder waar. Juist biedt de AVG nieuwe kansen om de patiënt meer zelfregie te geven door gegevens uit de ZIS’en onder regie van de patiënt digitaal uit te wisselen. Nieuwe technologieën bieden hiervoor uitgelezen kansen. Maar waarom gaat het dan zo traag?

De zorg is nu eenmaal niet een front-runner als het gaat om digitale innovatie en -transformatie. De oorzaak hiervan moet gevonden worden in de wijze waarop zorgorganisaties is georganiseerd en gefinancierd is. Innovatie is bereidheid hebben kosten en opbrengsten te verleggen, wij zien dit als een van de grotere obstakels, omdat in de aanvangsfase vaak niet hard te maken is waar die verschuivingen zullen plaatsvinden en hoeveel precies. Door de budgetstructuur en decentraal gealloceerde gelden, komt hierdoor druk te staan op innovatie en komt het moeilijk van de grond.

Een kwestie van tijd! De enige manier om de zorg drastisch ‘beter-en-goedkoper’ te maken is digitalisering. Deze staat in de Zorg nog in de babyfase als je vergelijkt met digitale transformatie andere branches. Behandelcoach poogt hierin een ‘kleine’, maar niet te onderschatten waardevolle bijdrage aan leveren. Zij biedt een ziekenhuis breed toepasbare patiënten app waarmee patiënten tijdens de behandelperiode wordt voorzien van allerlei relevante informatie op de juiste momenten. Hierdoor krijgt de patiënt meer regie en is de patiënt beter voorbereid, krijgt de behandelaar krijgt een beter geïnformeerde patiënt en het zorgproces verloopt hierdoor aanzienlijk efficiënter

Meer weten? Bekijk de website https://www.behandelcoach.nl

Miniatuurafbeelding

i  : www.behandelcoach.nl | e : info@behandelcoach.nl | t : +31 (0)85 500 04 55

bhc-logo_drukwerk-0_2