NVZ: Investeringen in digitalisering van zorg moeten omhoog

NVZ: 17-09-2019

MiniatuurafbeeldingDe dalende investeringen door ziekenhuizen leggen een forse druk op de afspraken die dit jaar zijn gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord. Dat blijkt uit het jaarlijkse Brancherapport van de NVZ. Samen met de schaarste op de arbeidsmarkt en een beperkt financieel resultaat onderschrijft dit vooral ook de noodzaak om de zorg daadwerkelijk anders te organiseren. Dat vergt ambitie en lef, maar vooral ook de financiële ruimte om te investeren in de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Investeringen in de digitalisering van de zorg zijn dringend noodzakelijk.

Halvering investeringen

Het investeringsniveau van de ziekenhuizen is verder gedaald. De investeringen in materiële vaste activa (gebouwen en apparatuur) bedroegen € 1,1 miljard in 2017. Dat is circa € 350 miljoen minder dan in 2016 en is bijna een halvering ten opzichte van 2010. Het gemiddelde resultaat (als percentage van de omzet) bleef in 2017 beperkt tot 1,2%.

Van Rooy: ‘Dit is echt een zorg. We hebben in het nieuwe hoofdlijnenakkoord afgesproken om de groei na vier jaar op 0% te zetten. We kunnen dit alleen bereiken als de ziekenhuizen in staat worden gesteld ook daadwerkelijk te investeren in het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plaats. Daarvoor zijn investeringen nodig in de digitalisering van zorg. Dus investeren in ICT, ehealth en procesinnovaties.”

Het brancherapport van de NVZ kunt u vinden via www.ziekenhuiszorgincijfers.nl.


Reactie Behandelcoach, Amsterdam 24 september 2019:

Digitalisering in de Zorg, de enige snelle oplossing!

In vergelijking met de Bankensector loopt de Zorg nog ver achter! Bij de banken heeft bijna iedere rekeninghouder op zijn of haar smartphone wel een banken app geïnstalleerd en kijkt hier vrijwel dagelijks op. Maar als je als patiënt onder behandeling bent in het ziekenhuis verloopt de gegevensuitwisseling nog vaak met veel formulieren, post en heel veel telefoonverkeer.

Innovatie in de Zorg is niet echt hip en met de komst van de AVG lijkt het er allemaal nog spannender op geworden, maar niets is minder waar. Juist biedt de AVG nieuwe kansen om de patiënt meer zelfregie te geven door gegevens uit de ZIS’en onder regie van de patiënt digitaal uit te wisselen. Nieuwe technologieën bieden hiervoor uitgelezen kansen.

De zorg is nu eenmaal niet een front-runner als het gaat om digitale innovatie en -transformatie. De oorzaak hiervan moet gevonden worden in de wijze waarop zorgorganisaties is georganiseerd en gefinancierd. Een kwestie van tijd! De enige manier om de zorg drastisch ‘beter-en-goedkoper’ te maken is digitalisering.

Behandelcoach biedt hierin een concrete oplossing, waarmee een ziekenhuis binnen 3 maanden de beschikking kan krijgen over een ziekenhuis breed toepasbare patiënten app waarmee de patiënt tijdens de behandelperiode wordt voorzien van allerlei relevante informatie. Hierdoor krijgt de patiënt meer regie en is de patiënt beter voorbereid, krijgt de behandelaar krijgt een beter geïnformeerde patiënt en het zorgproces verloopt hierdoor aanzienlijk efficiënter.

Resultaten:
– Beter voorbereide patiënt (meer patiënt regie)
– Minder no-shows
– Minder belverkeer met het ziekenhuis
– Geen post en papier meer
– Eigen Behandelcoach app in de huisstijl van het ziekenhuis
– 100% veilig, AVG-proof.
Bekijk de video (2-min).

Meer weten, bekijk ook de website: www.behandelcoach.nl


i  : www.behandelcoach.nl | e : info@behandelcoach.nl | t : +31 (0)85 500 04 55