ECP JAARCONGRES, VEEL AANDACHT VOOR DIGITALISERING IN DE ZORG

15/11/2018

De samenleving digitaliseert razendsnel en technologie brengt steeds weer nieuwe innovaties voort, zoals big data, blockchain en kunstmatige intelligentie. Van zorg tot overheid en van onderwijs tot transport –digitalisering zorgt voor maatschappelijke beweging. Via slimme samenwerking, dwars door sectoren, regio’s, publiek en privaat heen, kunnen we als samenleving profiteren van de mogelijkheden en uitdagingen die voor ons liggen. Op haar Jaarcongres presenteert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving met Het Verhaal van Digitaal hoe we de samenleving digitaal sterker maken.

Lees het ‘gratis’ boekje “Het verhaal van digitaal” (blz 48, uitgelicht ZORG).


Redactie Behandelcoach:

Digitalisering in de Zorg loopt nog fors achter in vergelijking tot andere branches, waardoor efficiencyvoordelen onvoldoende worden benut en kosten verder oplopen. Digitalisering zal de komende jaren ook de relatie tussen de patiënt en de behandelaar flink gaan veranderen.

Onze ervaringen is dat op het moment dat een patiënt gebruik maakt van een app er flinke voordelen te behalen zijn. Wij hebben dit gemeten aan de hand van een aantal gehouden pilots waaruit dit blijkt. Zowel patiënten alsook behandelaars zijn zeer positief! Enkele concrete voordelen zijn:

– Meer patentregie, (beter geïnformeerd),
– Minder no-shows,
– Minder belverkeer met het ziekenhuis,
– Geen post en papier meer,

Met een app wordt de patiënt beter voorbereid, de behandelaar krijgt een beter geïnformeerde patiënt en het zorgproces verloopt aanzienlijk efficiënter. Meer informatie hierover valt te lezen op: www.behandelcoach.nl

Ook kunt u de werking van de app (gratis) zelf uitproberen op uw eigen smartphone of tablet: Behandelcoach patiënten app


i  : www.behandelcoach.nl | e : info@behandelcoach.nl | t : +31 (0)85 500 04 55

bhc-logo_drukwerk-0_2