Dokter Google effect en eHealth apps brengt patiënt vaak onnodig in de stress

Je kunt het zo gek niet bedenken of voor iedere ziekte of aandoening is wel iets te vinden op het internet of is er wel een app beschikbaar. Naast het ogenschijnlijke gemak schuilt hierin een groot gevaar. De aangeboden informatie is vaak onjuist of onvolledig en niet medisch gevalideerd! Patiënten verbinden hieraan allerlei eigen conclusies met als gevolg vaak onnodige stress en ongerustheid.

Het is de plicht aan de zorgverlener om naast het behandelen ook juiste, medisch gevalideerde informatie aan te bieden. Dit ook is vastgelegd in de wet WGBO waarin beschreven is waaraan deze informatie aan dient te voldoen. Gelukkig zijn zorgaanbieders zich in toenemende mate bewust – en inmiddels ook mee bezig – om naast het behandelen ook de informatieverstrekking aan patiënten steeds meer ook als kerntaak te gaan zien en de informatie digitaal beschikbaar te stellen.

De juiste informatie op het juist moment: 

Het Flevoziekenhuis in Almere heeft hierin flinke stap gezet met het introduceren van een patiënten app, ‘De Flevo behandelcoach’.

De app is een verbetering in onze informatieverstrekking”, zo stelt longarts Peter van Hengel van het Flevoziekenhuis: “Als patiënt komt er veel informatie op je af over afspraken en onderzoeken en over de ziekte en behandeling. Al deze informatie goed verwerken en toepassen is soms best ingewikkeld. De app helpt patiënten hierbij en is daarmee een goede aanvulling op het behandeltraject. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van onze zorgverlening.” 

Uit gesprekken met patiënten is gebleken dat zij behoefte hebben om informatie direct bij de hand te hebben op de momenten dat het relevant is. De smartphone is hiervoor een handig instrument, 96% van alle Nederlanders heeft er een en kijkt er meerdere keren per dag op. ‘De Behandelcoach app is een mooie oplossing voor patiënten waarmee we concreet inspelen op de digitaliseringsbehoefte in de zorg’. 

Met de app gaan onze patiënten nog beter voorbereid naar de arts of verpleegkundige en krijgen meer grip op hun behandeltraject. Daar is iedereen bij gebaat; de patiënt, naaste familie/partners, de arts of verpleegkundige en het ziekenhuis zelf”. De Flevo behandelcoach app is AVG-proof, waarborgt de veilheid en privacy van de patiënt en is eenvoudig in gebruik.

Behandelcoach is een bedrijf die zorgaanbieders een SaaS-platform aanbiedt waarmee deze patiënteninformatie op een gecontroleerde wijze, via een app wordt aangeboden aan patiënten. Het platform is gekoppeld aan het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), waardoor er geen extra administratie ontstaat.

Over de app

De Behandelcoach app heeft de volgende functies: 

 • Inzage in afspraken met het ziekenhuis (Agenda)
 • Herinneringen aan afspraken en eventuele voorbereidingen/instructies
 • Uitgebreide informatie over onderzoeken, behandelingen met folders en video’s 
 • Informatie over behandelaars/zorgverleners
 • Mogelijkheid van het kunnen opnemen en afspelen van gesprekken 
 • Routes naar poliklinieken en (functie)afdelingen in beeld, via digitale routewijzer
 • Een routeplanner met navigatiefunctie naar het ziekenhuis  

Naast bovengenoemde functie wordt de app momenteel verder uitgebreid met: (online) vragenlijsten, personifieerde adviezen en de verdere integratie met het ziekenhuisportaal.

Resultaten met de Behandelcoach App: 

 • Beter geïnformeerde en voorbereide patiënt, meer patiëntregie en verbetering i.r.t. het ‘patient engagement’ en ‘Samen beslissen’ 
 • Substantiële verlaging no-shows
 • Minder belverkeer
 • Papiervrij, geen post en papieren folders meer nodig!

Video’s 

Video: Gebruikerservaringen

Video: De werking: