Reactie: Beleidsagenda VWS 2017

Afgelopen week werd de Beleidsagenda VWS 2017 gepubliceerd. De vraag die hierin centraal stond was:

Wat heb je nodig?minsterie-vws
Dat is de vraag waar het om moet draaien in de gezondheidszorg. Wat heb je nodig om gezond te blijven? Om beter te worden? En als beter worden niet meer gaat, wat heb je dan nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven, met zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Mede door het Jaar van de Transparantie hebben patiënten meer en betere informatie gekregen over de kwaliteit van behandelingen voor 30 aandoeningen. Er is echter nog een flinke inspanning nodig om iedere patiënt tijdig van gedegen en begrijpelijke informatie te voorzien.

 

Reactie van onze respondent:

Drs. M.L. Waagemans, klinisch neuropsycholoog, bedrijfseconoom en LEAN coach in de zorg

24 september 2016 – Hoewel het een terechte constatering is dat er nog een flinke inspanning nodig is om iedere patiënt tijdig van gedegen en begrijpelijke informatie te voorzien, is dit slechts een deel van de oplossing. Er is namelijk meer voor nodig om te zorgen dat een patiënt de vraag kan beantwoorden wat hij of zij nodig heeft. Deze vraag kan alleen goed beantwoord worden in een dialoog tussen patiënt en behandelaar. En een echte dialoog ontstaat pas waarin de behandelaar de patiënt tegemoet treedt als gelijkwaardige gesprekpartner. Een voorwaarde hierbij is dat je als behandelaar oprechte interesse hebt in de leefwereld van de patiënt en daar ook actief op acteert. Hoe zit de patiënt er op dit moment in en waar zitten zijn of haar vragen? Probeer eerst de patiënt te begrijpen voordat je zelf begrepen wilt worden, is hierbij het devies. Door als behandelaar de juiste vragen te stellen krijgen zowel patiënt als behandelaar inzicht in wat voor de patiënt belangrijk aan een behandeling is. Een goede dialoog tussen patiënt en behandelaar vergt dus uitstekende communicatieve vaardigheden van de behandelaar. Gelukkig is hier in toenemende mate aandacht voor.
En ja, daarnaast is er ook een innovatieve informatievoorziening nodig die deze dialoog adequaat faciliteert. Dit betekent overigens niet per definitie meer informatie. Wat wel werkt is door op het juiste moment bij de patiënt precies dat stuk informatie aan te bieden dat in deze fase nuttig is. Keer op keer een stuk maatwerk dus. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven op de markt die aansluiten op deze behoefte van patiënt EN behandelaar. Een voorbeeld van een zo’n initiatief is de patiënten App van Behandelcoach.

 


Noot van de redactie:  AppTalk is een initiatief van Behandelcoach en publiceert interessante ontwikkelingen en innovaties in de Zorg. Het beoogt hiermee de zorgverlening beter, slimmer, efficiënter en goedkoper te maken. Heeft u een aansprekende bijdrage of  praktijkvoorbeeld, laat het ons weten en wij maken er uw eigen AppTalk item van?

i  : www.behandelcoach.nl | e : bhc-logo_drukwerk-0_2info@behandelcoach.nl | t : +31 (0)85 500 04 55