Implementatie

Binnen 3 maanden uw eigen app:

Met het invoeren van het Behandelcoach platform krijgt uw ziekenhuis de beschikking over een ziekenhuisbreed toepasbare patiënten app. Dit kan binnen 3 maanden, door onze methode en toegepaste technologie. Behandelcoach hanteert hiervoor een unieke methode die bestaat uit de volgende fasen:

    • Uw eigen ziekenhuis app – in deze fase wordt de Behandelcoach patiënten app geconfigureerd in de huisstijl van het ziekenhuis en beschikbaar gesteld in GooglePlay en AppStore,
    • Inrichten platform – in deze fase wordt het Behandelcoach platform klantspecifiek ingericht en als SaaS-dienst beschikbaar gesteld vanuit de Cloud. Voor de communicatie met het ziekenhuis informatiesysteem (ZIS) wordt de Behandelcoach connector™ ingezet voor de veilige gegevensuitwisseling,
    • Configuratie – BIC-methode™, voor het aan de patiënt beschikbaar stellen van de juiste informatie op de juiste momenten tijdens de behandelperiode worden; folders, brochures, instructievideo’s en alle andere relevante behandelinformatie geconfigureerd in het Behandelcoach platform. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door ons ontwikkelde methode en de Configuratiesjabloon™, waarmee de juiste informatie op de juiste momenten digitaal beschikbaar komt in de app van de patiënt >>lees meer

Home                         << Terug                    Bekijk onze configuratiemethode >>