Gebruikers ervaringen

Onze klant Flevoziekenhuis aan het woord:

Gebruikers ervaringen:

patient icon

Patiënt:
De Behandelcoach app is erg handig! Alle afspraken met de bijbehorende informatie zijn altijd direct beschikbaar op je smartphone. De dagen voorafgaand aan afspraken ontvang je herinneringen met praktische informatie over eventuele voorbereidingen. Dat is enorm handig! Met de Behandelcoach app ben ik altijd goed voorbereid en hoef ik niet bang zijn dat ik iets vergeet’ 


arts iconDokter/verpleegkundige:

Door de Behandelcoach app is onze informatieverstrekking aan de patiënt duidelijk verbeterd. Als patiënt komt er vaak veel informatie op je af. Het goed verwerken van deze informatie en het toepassen ervan is soms best ingewikkeld. De app helpt patiënten hierbij en is daarmee een belangrijke aanvulling op het behandeltraject’                            


Polikliniek assistente:ziekenhuis icon
De app is direct gekoppeld aan ons ziekenhuis informatiesysteem. Daardoor hoeven wij geen extra administratieve handelingen te doen. Wij hebben aan de balie of per telefoon heel veel contact met patiënten. Soms zijn we te druk om iedere patiënt de juiste tijd- en aandacht te geven. De Behandelcoach app zorgt ervoor dat de patiënt thuis al goed geïnformeerd en voorbereid wordt op de afspraak. Fijn voor de patiënt, maar ook voor ons omdat het ons meer tijd- en rust aan de balie geeft’          

ziekenhuis iconBestuur:
Als ziekenhuis zijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze zorgverlening beter te maken. De Behandelcoach app is hierin in korte tijd een belangrijke aanvulling geworden, waarmee we de patiënt nog beter kunnen informeren en voorbereiden op afspraken met het ziekenhuis. We zien hierdoor de patiënttevredenheid stijgen en benutten we nog beter onze capaciteit’


Home              Bekijk onze oplossing >>