BIC-methode

Voor het in korte tijd structureel verbeteren van de informatievoorziening aan patiënten heeft Behandelcoach de BIC-methode™ ontwikkeld. BIC staat voor Behandelen, Informatie en Communicatie. Onder de ‘B’ van BIC wordt verstaan de behandeling, de invulling hiervan is medisch en valt buiten scope van het model.

  • De ‘I’ in de BIC-methode™ staat voor Informatie.Traditioneel maken ziekenhuizen vaak zelf ontwikkelde behandelinformatie. Naast dat dit bewerkelijk is, is ook het onderhouden van deze informatie een tijdrovende en kostbare zaak. Veel van deze informatie is geschreven voor distributie per papier en post, wat in de huidige digitaliserings samenleving vaak niet meer voldoet. De zorgconsument eist moderne vormen van informatie, zoals; meer to-the-point teksten, spraak en/of video ondersteuning.

    In toenemende mate zijn hiervoor externe partijen, die kwalitatief goede en medisch gevalideerde behandelinformatie aanbieden. Deze informatie is vaak meertalig en multiformat (tekst, voice en video). Behandelcoach heeft samenwerkingen met verschillende van deze aanbieders en zorgt dat ook deze informatie via het Behandelcoach platform veilig beschikbaar komt in de app van de patiënt.
  • De ‘C’ in de BIC-methode™ staat voor Communicatie. Het latijnse woord communicare slaat terug op “iets gemeenschappelijk maken”. Oftewel het enkel beschikbaar hebben van informatie is niet genoeg, het gaat erom dat ook alle informatie actief wordt aangeboden en wordt gelezen, pas dan kan ‘shared decision making’ ontstaan. Behandelcoach zorgt ervoor dat u ook ‘buiten-de-muren-van-het-ziekenhuis’ contact kunt onderhouden met uw patiënten en deze altijd wordt voorzien van de juiste informatie op de juiste momenten.

    Bij het invoeren van het Behandelcoach platform hanteren wij een unieke methode waarbij uw bestaande beschikbare patiënteninformatie in het platform wordt geconfigureerd met behulp van onze Configuratiesjabloon™. Hoe dit werkt in de praktijk vertellen wij u graag? Neem hiervoor contact op met één van onze consultants. Gegarandeerd resultaat binnen 3 maanden!

Home                         << Terug                    Verder naar onze contact gegevens >>