Product portfolio


Het behandelcoach platform bestaat uit de volgende onderdelen:

  • BHC patiënten App – de app software vormt de kernbouwsteen in onze oplossing. De app wordt geconfigureerd in de huisstijl van het ziekenhuis, waarmee ieder ziekenhuis de beschikking krijgt over een ‘eigen’ app.
  • BHC serveromgeving – dit onderdeel vormt het hart van onze oplossing en verzorgt: de aansturing van de app, vastlegging van generieke (niet patiëntspecifieke) zorginformatie, de verwerking en afhandeling van de aanmeldprocedure en pushmail berichtenservice en omvat de volgende modules; agent, database, service en authenticatie portal.
  • BHC connector – de Connector verzorgt de uitwisseling van de patiëntgegevens met uw ziekenhuis informatiesystemen en onze server software. Hierbij wordt geavanceerde end-to-end encryptie technologie toegepast voor de veilige gegevensuitwisseling met u ziekenhuis informatie systeem. Door deze koppeling wordt de app van de patiënt altijd automatisch gesynchroniseerd, waarmee het medisch personeel geen extra werkzaamheden hoeft uit te voeren. Uitwisseling van alle gegevens is veilig en compliant met de privacy GDPR/AVG-wetgeving, verplicht 25 mei 2018 in de gehele EU.
  • BHC configuratie module – Behandelcoach hanteert een unieke en doelgerichte methodische aanpak om de patiënten app binnen uw ziekenhuis in korte tijd te kunnen configureren. Hiervoor maken wij gebruik van de door Behandelcoach ontwikkelde Configuratiesjabloon™ en daarbij ondersteunende software.
  • SaaS-hosting – vanuit ons SaaS dienstverleningsmodel wordt de volledige exploitatie en support verzorgd. Behandelcoach maakt hierbij gebruik van het gecertificeerd datacenter van Microsoft Azure welke voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen. Bijkomend voordeel hiervan is dat u geen aanvullende ICT investeringen heeft binnen uw eigen ICT infrastructuur.

Plugins:
– BHC connector (gegevensuitwisseling)
– Notificatie server (pushmail)
– Authenticate interface (e-mail)

Wilt u meer weten over onze oplossing of heeft u verdere vragen, neem dan graag contact met ons op.

 

images   images  

 


Home>>