Voorwaarden

Algemene voorwaarden:
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Behandelcoach van toepassing.

Disclaimer:
Deze disclaimer zit op het gebruik van deze website. Door het gebruik van de website accepteert u deze disclaimer. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze disclaimer dient u af te zien van het gebruik van deze website.

Copyright:
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Behandelcoach is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren, over te dragen of te bewerken.

Aansprakelijkheid:
Aan de op de website gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden verleend. Behandelcoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website. Behandelcoach aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat doordat de website onbereikbaar is of niet naar behoren functioneert.

Informatie van derden:
De eventueel op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Behandelcoach is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt van of naar deze website.

Wijzigingen:
Behandelcoach behoudt zich te allen tijde het recht voor de bepalingen van deze disclaimer te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op het moment dat zij gepubliceerd worden.

Heeft u vragen?
In geval uw vragen heeft, op- en aanmerkingen of klachten neem contact met ons op of stuur een e-mail naar info@behandelcoach.nl.
 

Home>>